Pasirinkimo rodiklių sistemos,


Ši sistema sukuriama QPR Metrics programoje, kurioje ne tik supaprastinamas sistemos realizavimas, bet ir suteikiamos galimybės analizuoti sistemą pasirinktais analizės pjūviais.

Susisiekite su mumis

Naudojant QPR Metrics analizės ir navigatoriaus rodymus, kuriuos pasirinkimo rodiklių sistemos patys vartotojai pagal poreikį, galima analizuoti duomenų kitimo tendencijas pasirinktu periodu. Duomenų konsolidavimas iki žemiausio lygmens — veiklos rodiklių duomenys yra skaičiuojami nuo aukščiausio iki žemiausio lygmens, žemiausiame lygmenyje rodiklių duomenys vedami ranka arba integruojami iš kitų duomenų bazių, aukštesniuose lygmenyse duomenys gali būti apskaičiuojami automatiškai pagal pasirinkimo rodiklių sistemos formules ir matavimo periodus.

Strategijos žemėlapių braižymas, nurodant priežasties — pasekmės ryšius — galimybė sukurti pasirinkto formato strategijos žemėlapius, nurodant elementų priežasties — pasekmės ryšius, koreliaciją. Subalansuotų veiklos rodiklių identifikavimas ir aprašymas — detaliai aprašomi subalansuoti veiklos rodikliai: pavadinimas, identifikavimo kodas, aprašymas, matavimo vienetas, rodiklio tipas, matavimo serija ir periodas, rodiklio žymėjimo ikona.

Taip pat galimybė pagal poreikį pasirinkti grafinį rodiklių atvaizdavimą ar net krokodilas dvejetainiais variantais rodymų tam pačiam rodikliui.

pasirinkimo rodiklių sistemos

Spalvinė subalansuotų veiklos rodiklių įgyvendinimo sistema — veiklos rodiklių įgyvendinimas pateikiamas spalvine informacija: žalia spalva — gerai vykdomas rodiklis, geltona — vidutiniškai, raudona — blogai. QPR Metrics pagal nustatytas formules automatiškai nurodo rodiklio įgyvendinimo spalvą, gali būti pasirenkamas spalvos rodymas ant rodiklį žyminčio elemento.

Ataskaitos kitiems vartotojams gali būti publikuojamos vidiniame portale — QPR Portal, taip pat iš šio portalo ataskaitos gali  būti perkeliamos į pasirinktą Microsoft Office programą. Įvairūs duomenų grafikų formatai — veiklos rodiklių duomenys atvaizduojami pasirinkto formato grafikuose: stulpelinė, skritulinė diagrama, spidometras, 3D rodymas, taškinė XYlinijinė diagrama, radaras, matrica ir kt.

pasirinkimo rodiklių sistemos

pasirinkimo rodiklių sistemos

Vienam rodikliui galima sukurti keletą grafikų. Rizikos valdymas — QPR Metrics programoje yra galimybė ne tik vertinti subalansuotus veiklos rodiklius, bet ir sukurti rizikų valdymo sistemą, tokiu būdų viename modelyje yra galimybė stebėti veiklos rodiklių įgyvendinimą ir valdyti rizikas.

pasirinkimo rodiklių sistemos

Šiame portale organizacijos darbuotojai gali ne tik stebėti subalansuotų veiklos rodiklių įgyvendinimą, bet ir įvesti reikiamus duomenis, susikurti analizės struktūrą pagal poreikį ar rašyti komentarus, kurti veiksmų planus bei diskutuoti su kitais organizacijos darbuotojais. Vertinimo balais metodika — QPR Metrics programoje yra galimybė veiklos rodiklių įgyvendinimą vertinti balais pagal nustatytas formules. Veiklos rodiklių įgyvendinimas vertinamas dešimtbalėje sistemoje.

pasirinkimo rodiklių sistemos

Vartotojas gali nustatyti vertinimo balų ribas. Dokumentų sąsajos su veiklos valdymo elementais — esant poreikiui yra galimybė ne tik įvesti veiklos vertinimo rodiklius, bet ir su jais susijusius vidinius ar išorinius dokumentus, pridedant juos prie pasirinktų elementų. Pridėtus dokumentus galima peržiūrėti QPR Pasirinkimo rodiklių sistemos programoje, paspaudus ant dokumentą žyminčios ikonos.

Automatiniai pranešimai atsakingiems darbuotojams apie potencialias grėsmes — nustačius automatinius pranešimus QPR Metrics programoje, gaunama reguliari periodinė informacija apie veiklą visose srityse, galimi elektroniniai informaciniai bukletai, kuriuose pateikiama informacija apie organizacijos veiklų vykdymą, ši informacija atsiunčiama į vartotojo el.

Skaityti komentarus Pas­taraisiais me­tais įmo­nių va­do­vams ky­la ne­ma­ža va­dy­bos pro­ble­mų.

Vienu metu matomi visų sričių ir lygių rezultatai — vienu žvilgsniu matoma visa BSC elementų struktūra, visos organizacijos veiklos ir jų vykdymas, kuris pateikiamas spalvine informacija, net nepradėjus analizuoti duomenų, matoma, kurios iš veiklų yra vykdomos gerai, vidutiniškai ar blogai. Vaizdus, darbuotojams prieinamas tikslų struktūros modelis — organizacijos tikslai yra atvaizduojami QPR Metrics sukurtame modelyje, kuris prieinamas visiems vartotojams.

„Soti“ pensija: ką pasirinkti?

Galimas modelio publikavimas vidiniame portale — QPR Portal, uždarbis platinant internetą vartotojai gali ne tik peržiūrėti organizacijos tikslų struktūrą, bet ir matyti savo atsakomybes, vesti duomenis ar teikti pasiūlymus, pastabas.

Sudaromos prielaidos kiekvieno darbuotojo veiklą susieti su strateginių tikslų įgyvendinimu ir visa tai stebėti QPR Metrics programoje pasirinktais analizės rodymais. Nustatomos pagrindinės veiklos perspektyvos, kuriomis vadovaujantis kiekvienoje kryptyje sugrupuojami tikslai, sudaromi strateginiai žemėlapiai — apibrėžiama tikslų tarpusavio priklausomybė, nustatomi tikslų šeimininkai.

Konsultantai išanalizuoja sudarytus rodiklius ir pateikia pasiūlymus dėl išvestinių rodiklių ir jų skaičiavimo organizacijos mastu.

​Geriausios Forex Strategijos | noiva.lt

Pasirinkimo rodiklių sistemos sukuriamas tikslų įgyvendinimo rodiklių stebėsenos modelis. Nustatomas ataskaitų teikimo dažnumas, nustatomos planavimo ir siekiamų rodiklių reikšmių apibrėžimo procedūros. Nustatomi, patikslinami ir suderinami ir patvirtinami taikiniai — siekiamos rodiklių reikšmės kiekvieno veiklos valdymo periodo pabaigai.

  • Informacinis portalas Naujienų pasirinkimo strategija Skaityti komentarus Pas­taraisiais me­tais įmo­nių va­do­vams ky­la ne­ma­ža va­dy­bos pro­ble­mų.
  • „Balanced Scorecard” sistema | Kvalitetas
  • Darbas is namu internetu
  • Rasti dvejetainių pasirinkimo galimybių prekybininko mentorių

Jiems parengiamos specifinius poreikius atitinkančios ataskaitų pasirinkimo rodiklių sistemos. Identifikuojami atsakingi asmenys už sistemos palaikymą ir rodiklių reikšmių surinkimą.

pasirinkimo rodiklių sistemos

Sudaromas stebėsenos sistemos generuojamų ataskaitų analizės, įvertinimo ir sprendimų priėmimo modelis, leidžiantis organizacijai laiku priimti bei įgyvendinti poveikio, pokyčių sprendimus.

Subalansuotų veiklos rodiklių, darbuotojų atsakomybių stebėjimas skirtingais analizės pjūviais; Galimybė kurti pasirinkimo rodiklių sistemos duomenų analizės ir navigatorius rodymus, elektroninius bukletus, įspėjamuosius pranešimus bei atlikti komunikavimo veiksmus vidiniame portale — QPR Portal.

Apmokyti darbuotojai naudotis QPR Metrics programine įranga.

Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai

Mane jie sužavėjo  savo mąstymo laisve, idėjų laisvumu ir  atvirumu. Tokios savybės gali būti nepalankios organizacijai, kuri nenori keistis, pasirinkimo rodiklių sistemos tai, kuri siekia pokyčių, šios savybės, kartu su kokybės vadybos sistemos diegimo žiniomis neabejotinai tampa sėkmės prielaidomis.

Gavome išties vertingos patirties ir žinių.