Pasirinkimo ir garantijų skirtumai


Kas patikimiau skolininko nemokumo atveju? Ieškoti tik rašto darbų pavadinimuose Ieškoti rašto darbų pavadinimuose ir aprašymuose Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Laidavimas, garantija ir netesybos.

Garantijos ir grąžinimai

Jos sąvoką apibrėžia LR CK 6. Pasirinkimo ir garantijų skirtumai laikoma įstatymuose ar sutartyje numatyta vieno asmens pareiga visiškai ar iš dalies atsakyti kitam asmeniui - kreditoriui, jeigu pirmasis asmuo - skolininkas - prievolės neįvykdys ar ją įvykdys netinkamai, ir tam tikromis aplinkybėmis skolininkui tapus nemokiam ir kitais atvejais atlyginti kreditoriui nuostolius. Garanto atsakomybė yra subsidiari CK 6. Garantas, įvykdęs asmens - skolininko - prievolę, turi teisę atgrežtinio reikalavimo būdu reikalauti iš asmens - skolininko - savo sumokėtos sumos.

Gerbiamasis skaitytojau,

LR CK 6. Sutarties nustatyta garantija turi būti sudaroma paprasta rašytine forma. Pagal įstatymą šios rašytinės formos nesilaikymas garantijos sutartį daro negaliojančią.

pasirinkimo ir garantijų skirtumai

Garantijos sutartis artima laidavimo sutarčiai CK 6. Garantijos ir grąžinimai Taigi pasirinkimo ir garantijų skirtumai atveju prievolės neįvykdžius kreditorius tiek iš skolininko, tiek iš laiduotojo gali pareikalauti prievolę įvykdyti.

Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Sudarius garantijos sutartį, garantui pasirinkimo ir garantijų skirtumai papildoma prievolė, įpareigojanti garantą įvykdyti prievolę ar tiktai tą dalį, kuri neįvykdyta pa¬grindinio skolininko.

Zeitgeist: Judame Pirmyn Banko garantija bankas ar kita kredito įstaiga garantas įsipareigoja sumokėti skolininko kreditoriui nustatytą pinigų sumą pagal kreditoriaus reikalavimą CK 6.

Banko garantija įsigalioja nuo jos suteikimo momento, ir bankas negali jos atšaukti, jei ko kita nenustato sutartis. Kreditorius negali perduoti garantija užtikrintos prievolės reikalavimo teisės, jei taip pat ko kita nenustato sutartis. Banko garantija pasibaigia: 1 kai bankas sumoka kreditoriui garantijoje numatytą sumą; 2 kai sueina garantijoje nurodytas garantijos terminas; 3 kai kreditorius atsisako savo teisių pagal garantiją.

pasirinkimo ir garantijų skirtumai

Bankas, sužinojęs apie garantijos pabaigą, turi tuoj pat apie tai pra¬nešti skolininkui. Bankas ir skolininkas gali sutartyje numatyti banko, sumokėjusio garantijoje nustatytą pinigų sumą kreditoriui, regreso teisę skolininkui. Dažniausiai netesybos numatomos už termino įvykdyti prievolę pažeidimą.

pasirinkimo ir garantijų skirtumai

Grėsmė mokėti netesybas skatina skolininką tinkamai įvykdyti prievolę. Taip pat žiūrėkite.